Variant van het RHD-virus op komst!

Viral Hemorrhagic Disease (VHD), Rabbit Hemorrhagic Disease of kortweg RHD, is een ziekte die enkel onder konijnen voorkomt. Ze is dus niet besmettelijk voor onszelf, de poes, de hond of knaagdieren.
De ziekte wordt veroorzaakt door een virus, het RHD-virus. De meeste verspreidingsvormen zijn via direct contact tussen konijnen onderling of indirect via urine en uitwerpselen. Indirecte verspreiding kan ook via water, besmet voedsel, kleding, handen en stekende insecten.

Alle konijnen die gevaccineerd werden zijn bestand tegen het RHD type 1, maar niet tegen de nieuwe variant: de RHD type 2. Beide types veroorzaken sterfte onder de konijnen. Bij het type 1 is dit na 24-48 uur, terwijl dit bij het type twee 3 tot 5 dagen bedraagt. Bij beide gevallen kunnen er soms zenuwsymptomen, bloedingen,  koorts en benauwdheid optreden vlak voordat het konijn sterft. In de meeste gevallen worden er geen symptomen waargenomen en treedt er plotselinge sterfte op.

Er is geen behandeling voor konijnen die reeds met het virus besmet zijn. Preventief kan er gevaccineerd worden tegen het klassieke RHD-virus. Tot voor kort kon men niet vaccineren tegen het RHD type 2 daar er in België geen vaccin voorhanden is. De huidige beschikbare vaccins voor dit type 2 worden ingevoerd vanuit verscheidene buurlanden. Een gering aantal vaccins werden ter beschikking gesteld waardoor er maar een aantal konijnen geholpen konden worden. Er wordt met een wachtlijst gewerkt. Vanaf eind augustus zullen er opnieuw vaccins ter beschikking zijn. Eigenaars worden hiervan telefonisch op de hoogte gebracht.

Momenteel zijn er al duizenden slachtoffers in Oost-Vlaanderen en het virus is aan een opmars bezig richting West-Vlaanderen. Wie nog geen aangepaste vaccinatie kon bemachtigen en wél op de wachtlijst wil komen, kan ons bereiken op het nummer 059 27 69 94.

Preventief zijn er een aantal maatregelen mogelijk om het risico op besmetting te verkleinen:

  • Ruimtes waar mogelijk besmette konijnen zijn geweest, goed ontsmetten
  • Geen vers gras en/of moestuingroenten voeren
  • Geen (zelf gedroogd) hooi aanbieden
  • Direct contact met wilde konijnen vermijden!
  • Zorg voor een goede handhygiëne
  • Voorzie in insectenbestrijding en evt. een muggennet
  • Isoleer nieuwe konijnen